Burgerschapsonderwijs: Belangrijke thema’s

burgerschapsonderwijs

Deel dit artikel

Sinds 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet burgerschapsonderwijs voor primair en voortgezet onderwijs. Daarmee zijn scholen wettelijk verplicht om burgerschapsonderwijs te geven. Wat deze wet precies betekent en hoe burgerschapsonderwijs eruit zou kunnen zien beschrijven we in dit artikel.

Wet Burgerschapsonderwijs

Diverse onderzoeken van de Onderwijsinspectie tonen aan dat burgerschapsvaardigheden van Nederlandse leerlingen achterblijven bij deze vaardigheden van leerlingen in vergelijkbare landen. Niet ieder kind krijgt burgerschapsvaardigheden vanuit huis mee. De school is dan ook een belangrijke plek om erover te leren en ermee te oefenen. Daarom geldt sinds 2006 voor scholen al de wettelijke opdracht om aandacht te besteden aan burgerschap. Op 1 augustus 2021 is daarnaast een nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs ingetreden. Deze maakt het voor scholen in PO en VO verplicht om aandacht te schenken aan burgerschap.

Belangrijke thema’s

De wet schrijft voor dat leerlingen moeten leren over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Belangrijke onderwerpen zijn hierbij;

  • Gelijkwaardigheid en Inclusie
  • Vrijheid van meningsuiting
  • Verdraagzaamheid
  • Begrip voor anderen
  • Verantwoordelijkheidsbesef
  • Het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie

De inspectie van onderwijs zal bij inspecties die worden uitgevoerd ook burgerschap meenemen. Scholen moeten hiervoor kunnen laten zien dat ze werken aan het bevorderen van de basiswaarden in de bovenstaande thema’s. Hiervoor moeten scholen concrete leerdoelen formuleren en zorgen voor een schoolcultuur die samenhangt met de basiswaarden. Dat betekent dat de school een plek moet zijn waar leerlingen op een veilige manier hun burgerschapsvaardigheden kunnen oefenen. Niet alleen kennis, maar ook het ontwikkelen van belangrijke competenties worden hierbij belangrijk gevonden.

Aan de slag met burgerschapsonderwijs

Het is aan de school om burgerschapsonderwijs vorm te geven vanuit de eigen visie en context. Scholen mogen dan ook zelf bepalen op welke manier en in welke lessen ze burgerschap terug laten komen. Zoek je ondersteuning bij het organiseren van burgerschapsonderwijs? Wij bieden verschillende thema workshops en (online) lesmodules aan. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte van onze acties en nieuwe ontwikkelingen

Bronnen

Sapthiang, S., Van Gordon, W. & Shonin, E. Mindfulness in Schools: a Health Promotion Approach to Improving Adolescent Mental Health. Int J Ment Health Addiction 17, 112–119 (2019). https://doi.org/10.1007/s11469-018-0001-y

Anne Kennes: Think Happy – Be Happy project leert adolescenten positief omgaan met uitdagingen. Open Universiteit. 

 

 

Ontdek meer

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem gerust contact met ons op, onze consultants helpen je graag verder.